Εγκαταστάσεις

Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις της εταιρείας συνολικού χώρου 1.200τ.μ (συν τους χώρους ψύξης) εξασφαλίζουν επιπλέον την άριστη και ασφαλέστερη σε συνθήκες αποθήκευση των εμπορευμάτων. Οι ιδιόκτητες αυτές εγκαταστάσεις έχουν επίσης ως απότερο σκοπό την αποφυγή χρονοβόρων διαδικασιών στην μεταφορά των εμπορευμάτων.